FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
10 088 486 Kč
4
Přijaté transfery
3 455 084 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 959 571 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 042 589 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 038 133 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 739 643 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
929 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
20 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 042 589 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 038 133 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 739 643 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
929 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
20 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč