FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
9 895 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
986 900 Kč
4
Přijaté transfery
349 824 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 452 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 006 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 803 824 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 031 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
31 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 452 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 006 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 803 824 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 031 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
31 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč