FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
8 805 500 Kč
Přijaté transfery
3 427 684 Kč
Nedaňové příjmy
1 505 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
10 961 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
3 002 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 645 726 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
929 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
20 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
10 961 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
3 002 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 645 726 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
929 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
20 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč