FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Přijaté transfery
10 409 890 Kč
Daňové příjmy
9 444 600 Kč
Nedaňové příjmy
1 585 450 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Průmyslová a ostatní odvětví
10 332 600 Kč
Služby pro obyvatelstvo
9 774 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 546 400 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
498 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
23 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
10 332 600 Kč
Služby pro obyvatelstvo
9 774 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 546 400 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
498 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
23 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč