FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
8 694 000 Kč
Nedaňové příjmy
1 420 400 Kč
Přijaté transfery
321 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
10 711 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 737 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 697 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
929 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
20 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
10 711 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
2 737 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 697 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
929 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
20 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč